Lắp đặt, bảo hành bảo trì máy

Chúng tôi có thể nhận cung cấp dịch vụ bảo hành bảo trì cho các khách hàng.
Có thể cùng các công ty nước ngoài lắp đặt máy, line sản xuất tại Việt Nam, sau đó nhận bảo hành bào trì định kỳ.
Chúng tôi có xưởng gia công cơ khí, có sẵn đội ngũ kỹ thuật cơ khí, điện, điều khiển sẽ đáp ứng nhanh chóng nhu cầu sửa chữa, cung cấp chi tiết nhanh chóng, đáp ứng tiến độ lắp máy và đẳm bảo thiết bị vận hành ổn định, hạn chế phải dừng máy lâu.
Đối tác cung cấp máy ở nước ngoài vào Việt Nam sẽ giảm được nhiều chi phí cho công tác nước ngoài như Viêt Nam, khách hàng của họ cũng an tâm vì có chúng tôi bảo hành tại địa phương.
Phương châm:
NHANH CHÓNG – CHI PHÍ THẤP – HIỆU QUẢ

error: Content is protected !!